Ανακαλύψτε τις δυνατότητες και το δίκτυο μας

Η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ, με μακρά εμπειρία στην τελωνειακή διασάφηση, προσφέρει υπηρεσίες εκτελωνισμού για εμπορεύματα κοινοτικής προέλευσης καθώς και από τρίτες χώρες. Μέσω των εκτελωνιστικών τμημάτων της στα λιμάνια Πειραιώς – Θεσσαλονίκης – Βόλου – Ηρακλείου , διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες τελωνειακές εργασίες / διατυπώσεις τόσο για την εισαγωγή όσο και την εξαγωγή εμπορευμάτων ( Τ2L – EUR1).

Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία
Διεύθυνση: 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμός 5, Πειραιάς GR18532, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 4137465
e-mail: info@transorient.gr

Υποκτάστημα Αποθήκης
Διεύθυνση: Θέση Σιντριβάνι, Ασπρόπυργος GR 19300, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 5572503
e-mail: translog@transorient.gr