Προφίλ

Η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ ΕΠΕ προσφέρει υπηρεσίες διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης εμπορευμάτων. Σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της με επαγγελματισμό και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Με γνώμονα την εικοσαετή εμπειρία της, η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες διεθνούς θαλάσσιας, οδικής και αεροπορικής μεταφοράς καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics μέσω  των εγκαταστάσεων της στον Ασπρόπυργο.

Ιστορία

Η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1995 στον Πειραιά, με σκοπό να παρέχει στην αγορά της εποχής  υπηρεσίες ποιοτικής και ασφαλούς διεθνούς μεταφοράς. Το 2005, η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ επένδυσε σε μία συνδυαστική-εφοδιαστική αλυσίδα μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων (Logistics) ιδρύοντας υποκατάστημα αποθήκης στον Ασπρόπυργο Αττικής προσφέροντας υπηρεσίες ασφαλούς και αξιόπιστης αποθήκευσης σε κτίριο 2.500 τμ καθώς και υπηρεσίες διανομής. Το 2009, η εταιρία προχώρησε στην ανέγερση επιπλέων εγκαταστάσεων 1.500 τμ προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση των πελατών της.

Σήμερα η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ και το υποκατάστημα της απασχολούν 20 άτομα. Είναι μία σύγχρονη και δυναμική εταιρία πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, χρησιμοποιώντας προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης αλλά και εξέλιξης της σύγχρονες και τεχνολογικά προηγμένες δομές και συστήματα. Η ευέλικτη δομή διαχείρισης της εταιρίας και o κεντρικός έλεγχος εξυπηρετούν το εξατομικευμένο συμφέρον του εκάστοτε πελάτη. Οι συνεργασίες με τους πελάτες είναι μακρόχρονες και βασίζονται στην αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Το άρτια εκπαιδευμένο, αφοσιωμένο και έμπειρο προσωπικό σε συνεργασία με ένα έμπειρο δίκτυο συνεργατών-πρακτόρων σε όλες τις ηπείρους παρέχει την καλύτερη κάθε φορά επιλογή μεταφοράς σε ισχυρές και αναγνωρισμένες στον κλάδο τους εταιρίες από διάφορους τομείς παραγωγής όπως πετροχημικά, στερεά και υγρά χημικά, πρώτες ύλες πλαστικών, ιχθυάλευρα-ιχθυέλαια και πρώτες ύλες παραγωγής ιχθυοτροφών, πρώτες ύλες παραγωγής ζωωτροφών, λιπάσματα και χαρτί. Στατιστικά μιλώντας, η εταιρία διακινεί περισσότερα από 12.000 teus ανά χρόνο (εισαγωγή – εξαγωγή), γεγονός που υποδηλώνει την αποδοτικότητα της εταιρίας αλλά και την προτίμηση της αγοράς για τις υπηρεσίες της ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ.
To 2018 η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης με στόχο να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις 3PL υπηρεσίες της.

Η αξιοπιστία, η επαγγελματικότητα και η εξειδίκευση είναι θεμελιώδεις αρχές της καθημερινής μας λειτουργίας και της αναπτυξιακής μας προοπτικής για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεταφοράς και αποθήκευσης.

Δίκτυο

Προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεταφοράς, η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ συνεργάζεται με πράκτορες σε όλο τον κόσμο οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αρχές και παρέχουν υψηλά πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών. Το δίκτυο αυτό προσφέρει την επιλογή της καλύτερης δυνατής μεταφοράς συνεισφέροντας σε ένα τελικό αποτέλεσμα γρήγορης, ασφαλούς και οικονομικά συμφέρουσας μεταφοράς προϊόντων.

Πιστοποιητικά

Τον Ιούλιο του 2011 η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ ΕΠΕ πιστοποιήθηκε επιτυχώς από τον φορέα TUV AUSTRIA HELLAS με το πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 το οποίο εν συνεχεία και ανανεώθηκε. Από τον Ιούλιο του 2017, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2015.

Η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ ΕΠΕ είναι πιστοποιημένος εγκεκριμένος οικονομικός φορέας (ΑΕΟF), για τελωνειακές απλουστεύσεις, ασφάλεια και προστασία. Link

ISO TRANSORIENT logo smaller size

Υπηρεσίες

Είμαστε διεθνώς γνωστοί για την ικανότητα μας να διαχειριζόμαστε με κάθε λεπτομέρεια τις ιδιαίτερες ανάγκες αποθήκευσης και προώθησης των πελατών μας.

Κεντρικά Γραφεία
  • 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμός 5, Πειραιάς GR18532, Ελλάδα

  • +30 210 4137465

Εμπορευματικός Σταθμός
  • Θέση Μπεναρδή, Αγίου Γεωργίου, Ασπρόπυργος 193 00

  • +30 210 5577800